Mamka a taťka si říkají

Když dnes už jména neznáte a z úst vyskočí ti slova tvých rodičů či prarodičů, pak sám sebe se ptej

proč noc už není plná sdílení rozkoší těla. Proč sex je dnes jen rutinou a nebo není vůbec.

Jak muž může v ženě, jenž milenkou bytí má, viděti jen “maminu”? Obraz dětství, kdy hledal jsi pocit domova a bezpečí. Čas kdy žena matkou tvého dítěte stala se,vše změnil zas. Milenkou už není.

Je pryč kouzlo lásky milenecké. Ona milenkou tvou byla a zůstati chce. Znáš její jméno? …vyslov jej.

Vidět muže svého, pro tebe se vsak “ taťkou” jen stal. Poslušnost v rodu zakotvena. Tvá radost v povinnost se změnila. Ty jsi ale vše dovolila. Říkávali ti to druzí? Ať oni tedy do lože tvé místo tebe teď uléhají. Ty rozkoš těla chceš cítit zas? Pak jeho jméno vyslov. Prosit nemusíš. O pocitech nahlas mluvit musíš. Účin sebe šťastnou zas.

Komentáře