Marek Mikulka

Můj život teď a tady začal v létě 1969 a jako dítě Slunce s hřívou Lva a hlasným Kohoutím kokrháním, jak říká čínský horoskop, ohlašují nový den. Vstávejte! ... je čas se probudit. Budíček pro mne stejně jako pro Vás všechny, jenž můj příběh píšete, každým okamžikem našeho bytí. Voda jenž mne nesla po svém proudu místy po světě, mne navedla zpátky domů. Má cesta životem mne zavedla konečně tam, kde cítím radost, že služby jenž sobě a světu dávám. Dávám a dostávám. Učím se těšit z toho poznání svého životního poslání. Dnes vím, že nohy jsou mapa z nichž čteme o sobě a o svém světě, jenž je zrdcadlem našeho cítění a myšlení. Jsem průvodce, pomocník, služebník, přítel, učitel, žák, léčitel, jsem jako Vy. Jsem teď a tady. Jsem stará duše, člověk se srdcem plným lásky, stejně jako každý.

Napište mi